FC  Gierle

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeugdbeleid

Je kan het jeugdbeleid ook downloaden als PDF document         klik hier

 

Jeugdbeleid FC Gierle

   -   Structuur van het jeugdbestuur

   -   Organogram jeugdbestuur FC Gierle

   -   Opleidingsprogramma jeugdspelers

   -   Jaarprogramma jeugdwerking , infrastructuur en materiaal

   -   Medewerkers Jeugdwerking

 
Woord vooraf

 

FC Gierle wil er aan bijdragen dat onze jeugd op een verantwoord en gestructureerde  manier, met veel plezier en beleving kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Het hele jeugd krijgt ieder op hun eigen niveau zoveel mogelijk onderdelen van het voetbalspel aangeboden. Met name over techniek , tactiek , inzicht maar zeker ook over mentaliteit , instelling en discipline . Het sociaal aspect ( het omgaan met elkaar , het samen iets bereiken, het als team presteren ) krijgt ook steeds ons aandacht. Verder zijn waarden en normen binnen FC Gierle een belangrijk aandachtspunt in het kader van onze jeugdopleiding. FC Gierle is een voetbalclub met een gezonde ambitie en een duidelijk afgelijnd plan over waar wij op termijn naar toe willen , zijnde een zo hoog mogelijke reeks in het provinciaal voetbal te willen bereiken. Winnen is leuk , maar dit mag geen doel op zich zijn. Ook verliezen maakt deel uit van de voetbalsport . Dit laatste betekend echter niet dat winnen niet belangrijk is, winnen is heel belangrijk voor de motivatie van onze jeugdspelers. Het beleven van plezier aan het spelletje is steeds het uitgangspunt. FC Gierle wil ook een sportclub zijn die met voetbal en nevenactiviteiten een bijdrage levert aan het sociaal leven binnen onze gemeente. Het streven is om alle teams op een dusdanig niveau te laten deelnemen dat voldoende uitdaging biedt om beter te gaan voetballen. We willen bewerkstelligen dat FC Gierle een vereniging is om trots op te zijn.
één doel , één gevoel … samen zijn wij FC Gierle !!! 

 

   -   Structuur van het jeugdbestuur

Het jeugdbestuur is verantwoordelijk voor het jeugdbeleid. Aan het hoofd van de jeugdbestuur staat de jeugdvoorzitter die periodiek het jeugdbestuur samenroept en toeziet op de goede werking van de jeugdopleiding. Veder bestaat het jeugdbestuur uit 3 cellen.
Een cel sportief beleid , een cel administratief beleid en een cel
logistiek beleid.


   -   Sportief beleid :

Aan het hoofd van het sportief beleid staat de jeugdcoördinator met daar onder alle jeugdtrainers van de U-6 tot aan de U-21 . Samen staan zij in voor de opleiding van de jeugdspelers, het bepalen van de eindcompetenties van elke ploeg en de individuele evaluatie van elke speler. Samen met de jeugdvoorzitter staan ze borg voor een optimale opleiding. Hiervoor zullen ook de begeleiders geëvalueerd worden en zoveel mogelijk bijgeschoold en bijgestuurd worden.

 
   -  
Administratief beleid :

Aan het hoofd van het administratief beleid staat de jeugdsecretaris met daar onder de afgevaardigden van elke jeugdploeg. Ze zijn samen verantwoordelijk voor alle extrasportieve aspecten die de jeugdopleiding met zich meebrengt. Zoals : inschrijvingen, lidgelden, ongevallenaangiftes en organisatie van activiteiten buiten het voetbal.


   -   Logistiek beleid :

Aan het hoofd van het logistiek beleid staat het kledij en materiaal verantwoordelijke die instaat voor de keuze en aankoop van kledij en materiaal. Organiseert pasdagen en volgt bestellingen op. Is tevens verantwoordelijk voor de veiligheid op en naast het veld en houd zich bezig met de sponsors van elke jeugdploeg.

Het spreekt voor zich dat de cellen uit het jeugdbestuur steeds een beroep kunnen doen op de andere cellen om hun taken naar behoren te vervullen .

 

 Organogram Jeugdbestuur FC Gierle

 Jeugdbestuur

                                       Jeugdvoorzitter
 

 Sportief beleid                         Administratief beleid              Logistiek beleid

  Jeugdcoördinator :                           Jeugdsecretaris :          K & M verantwoordelijke :

                                                        Peter Verlinden

 
     Jeugdtrainers                            Ploegafgevaardigden            Bestuursmedewerkers

 

 
Opleidingsprogramma jeugdspelers

 

FC Gierle heeft als primaire doel de doorstroming van jeugdspelers naar het eerste elftal , voetbalplezier verschaffen voor alle jeugdspelers , het voorzien van een algemene opvoeding van de jongeren en een lange termijn verbintenissen met alle leden . De doel van de jeugdopleiding is op lange termijn een zo groot mogelijke doorstroming van eigen jeugdspelers naar het eerste elftal te realiseren. Hiervoor is een gestructureerde technisch jeugdplan opgesteld die er voor moet zorgen dat onze jeugdspelers zo goed mogelijk de stap naar een hogere categorie kunnen maken met als einddoel het eerste elftal. Daarnaast mogen we echter niet blind zijn voor het sociale aspect van onze jeugdopleiding en moeten we al onze jeugdspelers zo veel mogelijk voetbalgenot verschaffen. Daarom zal elke jeugdspeler individueel gevolgd en geëvalueerd worden. Op deze manier krijgen begeleiders, ouders én de spelers zelf een beter zicht op hun kwaliteiten en gebreken en willen we voorkomen dat buitensporige verwachtingen en de bijhorende teleurstellingen van zowel begeleiders, ouders als spelers leiden tot vroegtijdig afhaken. Het is hierbij belangrijk dat ook minder talentvolle voldoende speelgelegenheid gegarandeerd worden. FC Gierle wil ook voldoende aandacht besteden aan de algemene opvoeding van de jongeren. Het opleiden van voetballers houdt immers meer in dan leren shotten alleen. Discipline, respect en goed gedrag zijn net zo belangrijk in de opleiding van een voetballer. Daarom verlangen wij van bestuurders, trainers en begeleiders een onberispelijk gedrag op en naast het veld. Zij moeten een voorbeeld zijn inzake sportiviteit, fair-play en respect voor collega’s tegenstrevers en scheidsrechters. Alleen op deze manier kunnen zij deze normen en waarden aan de jongeren overdragen. En natuurlijk is er ook hier voor de ouders een belangrijke taak weggelegd. Door het duidelijk stellen van deze missies en bijhorende visies willen we tenslotte komen tot een lange termijn verbintenis met al onze jeugdspelers. Het voorzien van een kwaliteitsvolle opleiding moet er immers voor zorgen dat elke speler op zijn niveau met plezier kan voetballen. Bovendien moet een directe en open communicatie tussen spelers, ouders, begeleiders en bestuur een grotere betrokkenheid van alle partijen met zich meebrengen.
In ons opleidingsprogramma spelen enkele factoren een belangrijke rol .

Ploegbelang : Discipline en vriendschap in de ploeg. Samen gericht voetballen bij
balbezit/balverlies/systeem respecteren en uitvoeren.

Individueel belang : In de categorieën debutantjes en duiveltjes willen we de spelers nog niet vastplakken op een bepaalde positie op het veld. Dit wil zeggen dat de spelers nog niet het etiket opgeplakt krijgt van verdediger, middenvelder en of aanvaller. We willen van de jeugdspelers all-round spelers maken op een nog speelse wijze. Hier wordt de individuele ontwikkeling geïntegreerd met het ploegbelang.

Belang van de ouders : De ouders moeten volledig achter de ploeg komen te staan . Dit moet automatisch voortvloeien na een goede communicatie tussen trainers en ouders.

Belang van de trainer : De trainer moet steeds voor ogen houden dat de jeugdspeler centraal blijft. Hij zal dan ook nooit een team opstellen uit eigen belang, maar in het belang van de leerschool van de jeugdspeler. Hij verbindt er zich toe bij trainingen en wedstrijden de basiselementen van het voetbal aan te leren en er naar te streven dat de spelers zo goed mogelijk de voorgestelde eindcompetenties bereiken.


Eindcompetenties per categorie

Debutantjes (5-6 jaar):

Het leren beheersen van de bal in relatie tot tijd, ruimte, snelheid en richting. Het realiseren van eenvoudige voetbalbedoelingen zoals scoren, mikken, bal houden, samenspel en bal afpakken.

Duiveltjes (6-8 jaar): Het leren beheersen van de bal in relatie tot voetbalweerstanden . Eerste erkenning van de basisvormen.

Preminiemen (8-10 jaar): Het ontwikkelen van de basisspel-rijpheid. Spelinzicht en technische vaardigheid moeten worden ontwikkeld d.m.v. het spelen van vereenvoudigde voetbalsituaties.

Miniemen (11-12 jaar):  Het ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid. Taken per posities ontwikkelen door kleine wedstrijdvormen.

Kadetten (12-14 jaar):

Het ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid. Ploegtaken, taken per linie en posities
ontwikkelen door kleine en grote wedstrijdvormen.

Scholieren (14-16 jaar):

Het ontwikkelen van de wedstrijdrijpheid. Ploegtaken, taken per linie en posities en het overnemen van elkaars taken. Ontwikkelen door kleine en grote wedstrijdvormen.

Junioren (16 – 18 jaar): Het ontwikkelen van de competitierijpheid. Het gaat om de uitvoering van teamtaken, taken per linie en posities, waarbij het rendement van de wedstrijdrijping voltooid moet worden en waarbij mentale aspecten bepalend kunnen zijn. Voorbereiding en overgang junioren naar senioren. 


Spelerevaluatie        

Daarnaast wordt elke speler individueel gevolgd en geëvalueerd. Dit heeft tot doel de
kwaliteit en ontwikkeling van de individuele speler inventariseren om deze te kunnen
verhogen door gerichte training. Bovendien voorziet het de trainers niet alleen van
informatie over individuele spelers maar ook over hele teams. Bijvoorbeeld : Trainer die een nieuwe jeugdploeg overneemt krijgt een overzicht van de kwaliteiten van zijn nieuwe spelertjes.

De evaluatie gebeurt over 4 categorieën :

Persoonlijkheid

Fysiek

Techniek

Inzicht/Tactiek

Deze evaluatie geldt voor elke leeftijdscategorie, zodat de ontwikkeling van een speler gemakkelijk te volgen is.                                                                       

Jaarprogramma jeugdwerking , infrastructuur en materiaal .

Gedurende de hele seizoen wordt onze jeugd voorzien van een permanente jeugdopleiding. Voor de allerkleinsten is er één training per week voorzien van één uur. Voor de Duiveltjes zijn er twee trainingen per week voorzien van één uur en vanaf de preminiemen tot aan de junioren hebben we twee trainingen per week voorzien van anderhalf uur.         
De trainers stellen samen met de jeugdcoördinator en de jeugdvoorzitter het weekrooster op en houden hierbij rekening met de beschikbare infrastructuur. Elke jeugdtrainer heeft de beschikking over een afgesloten ruimte in de materiaalcabine, waar de oefenballen, trainingsmateriaal en uitrusting worden opgeborgen. Voor aanvang van het seizoen wordt binnen de cel sportief beleid jeugd de inventaris van het beschikbare materiaal gemaakt en wordt de eventuele behoefte aan het jeugdbestuur kenbaar gemaakt. Bij aanvang van het nieuwe seizoen ontvangt elke trainer het gevraagde materiaal en draagt er de volle verantwoordelijkheid voor.


Medewerkers jeugdwerking

Een kwaliteitsvolle jeugdopleiding kan enkel gerealiseerd worden middels een optimale begeleiding. Hiervoor moet voorzien worden in gemotiveerde en bekwame medewerkers op elk niveau. Vanuit de vereniging werd het kader geschapen waarin de vernieuwingen binnen de jeugdwerking mogelijk gemaakt worden. Middels interne analyses en evaluatie van de werking zullen wij blijven sleutelen aan de structuur en het kader en zullen we er steeds op toezien dat alle functies optimaal ingevuld zijn en blijven. We verbinden ons er tevens toe te blijven investeren in zowel opleiding van trainers en begeleiders, als in het nodige materiaal en uitrusting.

 

Top