FC  Gierle

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technisch
Jeugdplan

Je kan het technisch jeugdplan ook downloaden als PDF document          klik hier

 

 

Technisch Jeugdplan

Een belangrijk speerpunt is het blijven verbeteren van de jeugdopleiding met het uiteindelijke doel om het aantaljeugdspelers die naar het eerste elftal doorstromen te verhogen. Dit zal de komende jaren de grootste uitdaging blijven. Het zelf opleiden van jeugd en een goed functionerende jeugdafdeling zijn immers van doorslaggevend belang voor het succes van de gehele vereniging. Het plan zal voortdurend getoetst worden aan de praktijk zodat waar nodig het plan kan worden aangepast.

De trainers beslissen in samenspraak wie en wanneer er doorgeschoven moet worden en niet de ouders.
Alle geselecteerde spelers tot en met de U17 moeten minstens 50% van de wedstrijd spelen.

Debutantjes U6 en U7

1. Spelformat
Bij de duiveltjes wordt gespeeld in een ‘1-1-2-1-formatie’ in ruitvorm. De spelers zullen worden opgesteld volgens afbeelding.

   1:  Keeper
   3:  Centrale verdediger
   7:  Rechter flankaanvaller
   9:  Centrumspits
   11: Linker flankaanvaller

Bij balbezit op de eigen helft wordt de eenvoudige opbouw gestimuleerd en ligt het accent op zuivere passing, dit zowel met de rechter als de linkervoet. Ook de keeper voetbalt mee. De keepers moeten eerst een voetballende oplossing zoeken bij balonderschepping. Enkel als deze niet voorhanden is trapt hij de bal uit. De flankaanvallers gaan open en zorgen dat ze bereikbaar zijn. Op de aanvallende helft moeten de spelers vooral met durf en lef spelen. Vooral op de flanken worden de spelers vrijgelaten om de dribbel aan te gaan. De verdediger blijft niet hangen, maar sluit aan tot ter hoogte van de middenlijn zodat hij aanspeelbaar is om de aanvallend ingestelde spelers te ondersteunen. Bij balverlies groeperen de spelers zich terug tot een compact blok. De dichtste speler bij de bal zoekt de balbezitter op. De eerste speler die stoort laat zich niet uitschakelen. Indien spelers verdedigen moeten ze zo lang mogelijk recht blijven staan. De spelers die niet storen knijpen naar binnen naar de zijde waar de bal zich bevindt (speelhoeken afsluiten).
Bij duiveltjes is het belangrijk dat iedereen op verschillende posities leert spelen. De trainers moeten erop letten dat niet alleen iedereen evenveel speelminuten krijgt, maar dat het ook niet altijd dezelfde spelertjes zijn die op de bank moeten starten. De nadruk wordt gelegd op een goede technische uitvoering: gebruik linkse en rechtse voet, steunvoet achter de bal, balaanname links en rechts inspelen en omgekeerd .

2. Taken per positie

Nummer 1: Keeper
De keeper zal verplicht worden naast zijn taken als doelman ook mee te voetballen.

Nummer 3: (Voetballende) Centrale verdediger
De verdediger blijft in principe achter de bal en geeft steun aan de balbezitter (niet achteraan blijven, maar opschuiven tot aan middenlijn). Hij blijft centraal bij de hoekschoppen voor zijn ploeg en neemt een mannetje bij hoekschoppen tegen. De vrije trappen rond het middenveld zijn voor zijn rekening.

Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers
De flankaanvaller neemt zijn volledige flank voor zijn rekening en verzorgt de inworpen. Bij een corner tegen op zijn flank neemt hij de 1ste paal. Als de corner op de andere flank gegeven wordt neemt hij een mannetje.

Nummer 9: Centrumspits
Als zijn ploeg in balbezit is bevindt hij zich altijd op de helft van de tegenstander, bij balverlies plooit hij terug tot ongeveer aan de middenlijn. Indien er een corner voor de tegenpartij is kan hij ofwel vooraan blijven en de verdediger afdekken (tussen verdediger en eigen doel), of neemt hij een mannetje voor doel. Bij een vrije trap voor de tegenpartij gaat hij voor de bal staan.

Duiveltjes (U8 en U9)

1. Spelformatie
De Spelformatie bij duiveltjes is gelijk aan deze bij de debutantjes.

2. Taken per positie
De taken per positie bij duiveltjes is gelijk aan deze bij de debutantjes.

Preminiemen U11 en Miniemen U12

1. Spelformatie

Onze preminiemen spelen ‘1-3-1-3-formatie’ volgens zonesysteem. De spelers zullen op het veld verschijnen volgens afbeelding.

   1: Keeper
   2: Rechter flankverdediger
   3: Rechter centrale verdediger
   5: Linker flankverdediger
   7: Rechter flankaanvaller
   9: Centrumspits
   10: Aanvallende middenvelder
   11: Linker flankaanvaller

Net zoals bij de duiveltjes ligt het accent bij preminiemen op een eenvoudige opbouw en een zuivere passing met de linker- en rechtervoet. De keeper krijgt ook voetballende taken mee en zal trachten uit te voetballen via de flankspelers die makkelijk aanspeelbaar moeten zijn door het spel breed te houden in balbezit. Op de helft van de tegenstander moeten de flankspelers met durf en lef spelen en een dribbel niet schuwen. Door in een dubbele ruit te spelen kunnen er heel wat ‘driehoeken’ gemaakt worden waardoor het aanspelen van een ploeggenoot vereenvoudigd wordt. Ten laatste is het niet de bedoeling dat de verdedigers achteraan blijven. De centrale verdediger zal opschuiven tot aan de middenlijn en de flankverdedigers zullen, als ze daartoe de mogelijk krijgen, over de flankaanvallers gaan om zo ook voor doelgevaar te zorgen.
Bij balverlies groeperen de spelers zich terug tot een compact blok. De dichtste speler bij de bal zoekt de balbezitter op. De eerste speler die stoort laat zich niet uitschakelen. Indien spelers verdedigen moeten ze zo lang mogelijk recht blijven staan. De spelers die niet storen knijpen naar binnen naar de zijde waar de bal zich bevindt (speelhoeken afsluiten). Bij preminiemen is het net zoals bij duiveltjes belangrijk dat iedereen op verschillende posities leert spelen. De trainers moeten erop letten dat niet alleen iedereen evenveel speelminuten krijgt, maar dat het ook niet altijd dezelfde spelertjes zijn die op de bank moeten starten. De nadruk wordt gelegd op een goede technische uitvoering: gebruik linkse en rechtse voet, steunvoet achter de bal, balaanname links en rechts inspelen en omgekeerd.                                      

2. Taken per positie

Nummer 1: Keeper
De keeper zal verplicht worden naast zijn taken als doelman ook mee te voetballen. Hij zal ook
starten met aanleren van goede coaching van zijn verdediging. Vrije trappen in en rondom het doelgebied zijn voor zijn rekening.

Nummers 2 en 5: Flankverdedigers
Deze stellen zich op aan de eerste paal indien er een corner tegen is op hun flank. Wordt een corner gezet door de tegenstander op de andere flank zullen ze een mannetje nemen. Naast hun verdedigende taken zullen ze geregeld over hun flankaanvaller gaan om voor doelgevaar te zorgen. De inworpen op hun flank zijn allemaal voor de rekening van de flankverdediger.

Nummer 3: (Voetballende) Centrale verdediger
De verdediger blijft in principe achter de bal en geeft steun aan de balbezitter (niet achteraan blijven, maar opschuiven tot aan middenlijn). Hij blijft centraal bij de hoekschoppen voor zijn ploeg en neemt een mannetje bij hoekschoppen tegen. De vrije trappen centraal rond het middenveld zijn voor zijn rekening.

Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers
Zorgt voor dreiging op zijn flank door zijn rechtstreekse man uit te schakelen en voor te zetten of
naar binnen te knijpen. Indien er een aanval is over de andere flank zal hij de zone ter hoogte van de 2de paal voor zijn rekening nemen. Bij balbezit houdt hij het spel breed door tegen de flank te kleven. Bij een vrije trap tegen op zijn flank zal hij (eventueel samen met de nummer 9) in de muur komen te staan.

Nummer 10: Aanvallende Middenvelder
Is de centrale speler, de draaischijf van de ploeg. Hij zal zowel verdedigende als aanvallende taken op zich moeten nemen. Dit wil zeggen dat hij bij een corner tegen ook een mannetje zal moeten nemen.

 

Nummer 9: Centrumspits
De centrumspits blijft voortdurend de voorste man. Bij een hoekschop tegen zal hij voor de centrale verdediger plaatsnemen zo diep mogelijk op de eigen helft. Bij balverlies plooit hij terug tot 10m voor de middenlijn. Bij vrije trappen tegen op een gevaarlijke plaats staat hij, samen met een vleugelaanvaller, in de muur                                              

Knapen U15

1. Spelformatie

Wij kiezen ervoor om in een ‘1-4-3-3-formatie’ aan te treden met de principes van het zonevoetbal. Dit wil zeggen dat de spelers opgesteld zullen staan zoals op de onderstaande afbeelding.

   1: Keeper
   2: Rechter flankverdediger
   3: Rechter centrale verdediger
   4: Linker centrale verdediger
   5: Linker flankverdediger
   6: Rechter verdedigende middenvelder
   7: Rechter flankaanvaller
   8: Linker verdedigende middenvelder
   9: Centrumspits
   10: Aanvallende middenvelder
   11: Linker flankaanvaller

Waarom 1-4-3-3-formatie?

Dit spelconcept leent er zich perfect toe om aan de jeugdspelers hun taken op het veld duidelijk te maken. In een 1-4-3-3 creëert men een maximaal aantal mogelijkheden voor driehoeksspel en een efficiënte bezetting van de ruimte, dit zowel bij Balbezit (B+) als bij Balbezit Tegenstander (B-). Vanuit dit spelconcept kan er ook snel omgeschakeld worden van B+ naar B- en omgekeerd. We geven de voorkeur aan een verdediging van 4 spelers zodat de gehele breedte van het terrein gemakkelijker kan verdedigt worden. Het is de bedoeling dat er uitverdedigt en ingeschoven wordt door alle 4 de verdedigers zodat hun opbouwende kwaliteiten verbeterd worden. Ten laatste is het voor de verdedigers belangrijk elkaar goed te coachen omdat ze zullen geconfronteerd worden met wisselende tegenstanders wat bij individuele mandekking niet het geval is. Op het middenveld opteren we voor 3 centrale middenvelders die in een driehoek met de punt naar voren worden opgesteld. Zo willen we terug echte spelverdelers ( de zogenaamde nummer 10’s) opleiden. De controlerende middenvelders (nummers 6 en 8) zullen op hun beurt gestimuleerd worden in te schuiven (wel nooit alle 2 tegelijk) en taken over te nemen.  Vooraan spelen we met een 3-spitsensysteem. Daardoor worden er in de waarheidszone meer aanspeelpunten gecreëerd in de voet waardoor de fysieke arbeid daalt. De buitenspelers zullen gestimuleerd worden om de actie te maken van op hun flank. De diepe spits fungeert als een targetman (aanbieden en terugleggen), een diep vrijlopende aanvaller (in de rug van de verdediging) en als afwerker vóór doel. Tenslotte zal er ook gehamerd worden om steeds de voetballende oplossing te vinden (= creativiteit).
Het concept van zonevoetbal laat de spelers toe spelsituaties beter te lezen en de juiste keuzes te maken. Ze zullen de mogelijkheid krijgen om meer initiatief te nemen. Het collectief spel zal verbeterd worden op defensief en offensief vlak. Ten laatste zal hun communicatie- en concentratievermogen sterker geoptimaliseerd worden.

2. Taken per positie

Nummer 1: Keeper
Wij opteren voor een meevoetballende keeper. Deze vervult twee rollen: die van doelman en laatste man. Naast zijn taken als doelman, neemt de keeper dus deel aan het spel rondom het strafschopgebied en kan een counter opzetten door een lange steekpass te geven op diepgaande spelers. Hij is ook niet bang om eens met de bal aan de voet op te komen. Wanneer hij de mogelijkheid heeft zal hij bij spelhernemingen altijd een vrijstaande verdediger zoeken om zo de opbouw van achteruit te verzorgen. Tevens zal hij actief zijn troepen coachen omdat hij het beste overzicht heeft op het veld van alle 11 spelers. Dus hij moet duidelijk en tijdig aangeven wanneer er bijvoorbeeld wordt uitgelopen, een verdediger moet ingrijpen of er meer aangesloten moet worden. Op deze manier moet de doelman ook beter in staat zijn om zijn concentratie te bewaren mocht hij niet veel werk hebben.

Nummers 2 en 5: Flankverdedigers
Op Verdedigend vlak zal hij de vleugelaanvaller van de tegenpartij moeten dekken en indien hij gepasseerd wordt zich herstellen naar het centrum. Als hij geen directe tegenstander heeft moet hij zijn positie dekken. Wanneer er een aanval over de andere vleugel verloopt zal hij rugdekking moeten geven aan het centrum. De flankverdediger krijgt in het moderne voetbal een steeds belangrijkere taak. Niet alleen wordt er van hem verwacht dat hij zijn verdedigende taken uitvoert, maar ook dat hij lange rushes langs de zijlijn maakt om aanvallende acties te ondersteunen. Hoewel hij in de eerste plaats verdediger is, wordt er van hem verwacht dat hij mee opkomt om het speelveld breed te houden. Hij zal, als hij daar de mogelijkheid toe krijgt, regelmatig acties langs de zijlijn maken om aanvallen te ondersteunen door bijvoorbeeld zijn man uit te spelen, de achterlijn te halen en een voorzet te geven. In de spelopbouw is hij dus een belangrijke pion want hij zal zich ook moeten vrijlopen om aanspeelbaar te zijn wanneer de doelman of centrale verdediger de bal heeft. Wanneer hij dan de bal krijgt zal hij zoveel mogelijk terreinwinst proberen te boeken en slechts in uiterste nood de lange bal te hanteren.

Nummer 3: (Voetballende) Centrale verdediger
Dit is de voetballende centrale verdediger. In de eerste plaats is hij verantwoordelijk voor het afstoppen van de aanvallers van de tegenstanders en het uitverdedigen van de bal in gevaarlijke situaties. Verdedigend blijft hij op één lijn spelen met zijn partner in het centrum en probeert hij aanvallende acties te ontregelen, spitsen te dekken en de bal uit het strafschopgebied te houden. Hij geeft ook rugdekking aan de andere verdedigers. Op opbouwend en aanvallend vlak probeert hij met lange splijtende steekpasses de counter te zoeken of loopt hij zich vrij (ook in achterwaartse richting) om aanspeelbaar te zijn voor zijn doelman of vleugelverdediger.

Nummer 4: Centrale verdediger
De centrale verdediger is verantwoordelijk voor het afstoppen van aanvallers van de tegenstander en het uitverdedigen van de bal. Bij een aanvallende speelwijze dient hij ook in staat te zijn de bal in de ploeg te houden en af te geven aan creatievere spelers. Net zoals de andere verdediger moet hij zich dus ook vrijlopen. Hij speelt op één lijn met zijn partner in het centrum en probeert aanvallende acties te ontregelen, spitsen te dekken en de bal uit het strafschopgebied te houden.

Nummer 6 en 8: Verdedigende (controlerende) middenvelder
Dit is spelmaker vóór de defensie. Hij speelt tussen de verdediging en het middenveld en probeert aanvallen op te zetten met op maat gesneden passen naar ploeggenoten. Regelmatig zal hij, in samenspraak met de andere verdedigende middenvelder, mee naar voren trekken om het spel hoger te verdelen en ruimte te zoeken voor een afstandsschot. Op deze manier zal hij ook aanspeelbaar zijn voor terugpasses van aanvallender ingestelde spelers. Hoewel hij in de eerste plaats een creatieve spelers is, dient hij ook verdedigend zijn rollen te vervullen en ballen te onderscheppen of opkomende middenvelders van de tegenpartij te dekken. Hij zal ook rugdekking geven aan de andere verdedigende middenvelder.

Nummers 7 en 11: Vleugelaanvallers
Een vleugelspits probeert zijn rechtstreekse verdediger te passeren. Hij moet dus beschikken over een goede techniek en veel snelheid. Als de ploeg in de aanval is moet de vleugelspits dicht tegen de zijlijn voetballen zodat hij het spel breed houdt en snel de diepte kan opzoeken om de achterlijn te halen. Hij veroorzaakt chaos in de verdedigende linies van de tegenstander door op doel te schieten, steekpasses/voorzetten te geven en druk te zetten op de flankverdedigers. Verdedigend is hij verantwoordelijk voor het dekken van de flankverdediger van de tegenstander als deze zich aanvallend manifesteert.

Nummer 10: Aanvallende Middenvelder
Hij zal fungeren als een echte ‘numero 10’. Dit wil zeggen dat hij een vooruitgeschoven spelmaker zal zijn die centraal op het middenveld speelt tussen de aanvalslinie en het middenveld. Regelmatig zal hij eens uitwijken naar de flanken. Hij zorgt ervoor dat hij altijd aanspeelbaar is door de vrije ruimtes op te zoeken zodat hij kan strooien met voorzetten en passes of kan aanleggen richting doel als hij daarvoor de kans krijgt. Hij is een heel belangrijke pion bij de omschakeling van verdedigen naar aanvallen. Daarom is het ook belangrijk dat hij bij balbezit van de tegenstander aanspeelbaar blijft.

Nummer 9: Centrumspits                                                                                                                
Dit is een speler met een groot killersinstinct. Hij ligt voortdurend op de loer op de laatste lijn van de tegenstander om diep te gaan of snel uit de dekking te kunnen komen. Daarvoor kan hij ook regelmatig eens ‘express’ buitenspel lopen. Ondanks zijn belangrijkste doel scoren is zal hij ook het duel moeten opzoeken met zijn rechtstreekse belager of een voorzet/pass te geven als dit nodig is. Hij positioneert zich veelal in de as van het veld om in en rondom het strafschopgebied een woelwater te zijn. Om wat variatie in zijn spel te brengen kan hij regelmatig eens afhaken naar het middenveld om zo ruimte te creëren voor opkomende medespelers of zelf de ruimte benutten die een terug blijvende vleugelaanvaller heeft gemaakt (in gaten duiken). Zijn verdedigende taken zijn te verwaarlozen, al zal hij wel mee moeten druk zetten als de tegenpartij probeert uit te voetballen anders heeft het geen zin dat de vleugelaanvallers pressing zetten.

Scholieren en juniors U17 en U21

1. Spelformatie
De spelformatie bij de scholieren en juniors is gelijk aan deze bij de kadetten.

2. Taken per positie
De taken per positie bij de scholieren en juniors is gelijk aan deze bij de kadetten.

Jeugdkeepers
De keeper is evenveel onderdeel van een team als gelijk welke andere speler. Daarom vinden we het binnen onze jeugdwerking heel belangrijk dat ook zij een degelijke specifieke opleiding krijgen. We streven er naar om elke keeper van deze trainingen te voorzien. Al is het natuurlijk ook belangrijk dat hij mee traint met zijn eigen team. In het moderne voetbal moeten keepers kunnen mee voetballen.

Specifieke keeperstraining wordt bij ons gegeven vanaf bij de duiveltjes U8.


 


Top